‘ECLIPSE’ SHOWN IN LAGOSPHOTO FESTIVAL

 

[cat]

«Eclipse» ha format part de la 14a edició del festival internacional de fotografia i arts visuals LagosPhoto Festival, que ha tingut lloc a Nigèria. La sèrie, conformada per un conjunt de postals enviades per turistes des del continent africà a Occident, ara intervingudes, s’ha exposat dins la mostra col·lectiva de la plataforma Cómo Ser Fotógrafa ‘Listening to the deepness’, juntament amb tres obres de les artistes Paula Anta, Gloria Oyarzabal i Marta Soul.

 

[cast]

«Eclipse» ha formado parte de la 14ª edición del festival internacional de fotografía y artes visuales LagosPhoto Festival, que ha tenido lugar en Nigeria. La serie, conformada por un conjunto de postales enviadas por turistas desde el continente africano a Occidente, ahora intervenidas, se ha expuesto en la muestra colectiva de la plataforma Cómo Ser Fotógrafa ‘Listening to the deepness’, junto con tres obras de las artistas Paula Anta, Gloria Oyarzabal y Marta Soul.

 

[eng]

«Eclipse» has been part of the 14th edition of the international festival of photography and visual arts LagosPhoto Festival, which has taken place in Nigeria. The series, made up of a set of postcards sent by tourists from the African continent to the West, now intervened, has been exhibited in the group show of the platform Cómo Ser Fotógrafa ‘Listening to the deepness’, together with three works by the artists Paula Anta, Gloria Oyarzabal and Marta Soul.

‘LA SUCURSAL’ CONTINUA A ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS

 

[cat]

He estat seleccionada com a artista resident en l’àmbit de la imatge a Roca Umbert Fàbrica de les Arts per desenvolupar «la sucursal».

El projecte és una revisió crítica del meu projecte «La Sucursal del Cielo», realitzat a Caracas, Veneçuela, entre 2007 i 2009. Prenent ara com a arxiu el treball d’aleshores, «la sucursal»  reflexiona sobre la representació hegemònica de la violència a Amèrica Llatina i sobre la mirada del fotoperiodista. 

 

[cast]

He sido seleccionada como artista residente en el ámbito de la imagen en Roca Umbert Fábrica de las Artes para desarrollar «la sucursal».

El proyecto es una revisión crítica del proyecto «La Sucursal del Cielo», realizado en Caracas, Venezuela, entre 2007 y 2009. Tomando ahora como archivo el trabajo de entonces, «la sucursal» reflexiona sobre la representación hegemónica de la violencia en América Latina y sobre la mirada del fotoperiodista. 

 

[eng]

I have been selected as artist in residence in the field of image at Roca Umbert Arts Factory to develop «la sucursal».

The project is a critical revision of a photographic work made by myself in Caracas, Venezuela, between 2007 and 2009. Taking the work from that time as an archive, «la sucursal» reflects on the hegemonic representation of violence in Latin America and on the gaze of the photojournalist.

‘SER OTRA’, EN HYBRID ART FAIR

 Jing Jing Luo

[cast]

Durante el fin de semana de ARCOmadrid, estuve en Hybrid Art Fair de la mano de Cómo Ser Fotógrafa, donde estaban expuestas cuatro de mis obras. Además, junto con algunas compañeras llevamos a cabo ‘The Secret Room’, una serie de acciones fotográficas en las que compartimos nuestro proceso creativo con el público. En mi caso, realicé una serie de autorretratos frente al espejo junto a otras mujeres, dando continuidad al proyecto «Ser Otra». 

 

[cat]

Durant el cap de setmana d’ARCOmadrid, vaig estar a l’Hybrid Art Fair de la mà de Cómo Ser Fotógrafa, on estaven exposades quatre de les meves obres. A més, juntament amb algunes companyes vam portar a terme ‘The Secret Room’, una sèrie d’accions fotogràfiques en què vam compartir el nostre procés creatiu amb el públic. En el meu cas, vaig fer una sèrie d’autoretrats davant el mirall junt amb altres dones, donant continuitat al projecte «Ser Otra». 

 

[eng]

During the ARCOmadrid weekend, I was at the Hybrid Art Fair, with Cómo Ser Fotógrafa, where four of my photographs were exhibited. In parallel, together with some colleagues we carried out The Secret Room, a series of photographic actions which we shared our creative process with the public. In my case, I made a series of self-portraits in front of the mirror together with other women, following on from the project «Ser Otra» [Being Her].

L’HOME DEL LLOC SECRET AL BÒLIT

Exposició col·lectiva / Exposición colectiva / Group exhibition

Bòlit Centre d’Art Contemporani, Girona

Bòlit Pou Rodó + Bòlit Les Rambles

8/10/22 – 12/2/23

«L’home del bar secret» s’exposa amb «Els desconeguts de sempre. Personatges singulars de la cultura contemporània», comissariada per Julià Guillamon i Adrià Pujol.

Artistes: Francesc Artigau, La Mamarra i el Manxaire, Lurdes Basolí i Albert, Albert Boada Feliu ‘La Bèstia’, Guillem Cifré, Damià Escuder, Julià de Jòdar i Càscares, Robin i el Xinès de Badalona, Jordi Morató i Josep Pijula ‘Garrell’, Gabriel Morvay, Pere Noguera i Jaumet del Flabiol, Tere Recarens i en Taranto, Josep Maria de Sucre, Josefa Tolrà, Armand Cardona Torrandell, Pepet el gitano, l’Home del telèfon… i altres persones extraordinàries.

ECLIPSE, SHOWN IN ‘ANTIBIOGRAFIA’

Centre d’Art Maristany | Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Inauguració / inauguración / opening:

18/02/2022, 19h

 

[cat]

Eclipse [Eclipsi], un nou projecte que deriva de Blank, es presentarà dins l’exposició col·lectiva ‘Antibiografia’, comissariada per Alexandra Laudo i acompanyada de les obres de Martínez Bellido, Francele Cocco, Estampa, Juan David Galindo, Mateo Maté, Pere Noguera, Daniela Ortiz, Mercè Soler i Diana Tamane.  

 

[cast]

Eclipse, un nuevo proyecto que deriva de Blank, se presentará en la exposición colectiva ‘Antibiografia’, comisariada por Alexandra Laudo y acompañada de las obras de Martínez Bellido, Francele Cocco, Estampa, Juan David Galindo, Mateo Maté, Pere Noguera , Daniela Ortiz, Mercè Soler y Diana Tamane. 

 

[eng]

Eclipse, a new project derived from Blank, will be presented in the group exhibition ‘Antibiografia’, curated by Alexandra Laudo and accompanied by works by Martínez Bellido, Francele Cocco, Estampa, Juan David Galindo, Mateo Maté, Pere Noguera, Daniela Ortiz, Mercè Soler and Diana Tamane. 

ORACLE, A STREET EXHIBITION

Exposició / exposición / exhibition, curated by Alexandra Laudo

Granollers, Barcelona

10/11/2021-19/12/2021

 

[cat]

En el marc del Festival Panoràmic, l’artista Lurdes R. Basolí ha estat convidada a realitzar un treball artístic que tingui com a tema central l’esport femení, i que prengui com a punt de partida documents provinents d’arxius de la comarca del Vallès Oriental.

 

[cast]

En el marco del Festival Panoràmic, la artista Lurdes R. Basolí ha sido invitada a realizar un trabajo artístico que tenga como tema central el deporte femenino, y que tome como punto de partida documentos provenientes de archivos de la comarca del Vallés Oriental.

 

[eng]

Eclipse, a new project derived from Blank, will be presented in the group exhibition ‘Antibiografia’, curated by Alexandra Laudo and accompanied by works by Martínez Bellido, Francele Cocco, Estampa, Juan David Galindo, Mateo Maté, Pere Noguera, Daniela Ortiz, Mercè Soler and Diana Tamane.

SER LLOBES, EXHIBITION OPENING

Ser llobes [Ser Lobas]

Inauguració / inauguración / opening

Sala Muncunill | Terrassa, Barcelona

7/10/2021, 19h

 

[cat]

Ser llobes és el resultat d’un procés poc comú, el fruit d’una trobada. No és un projecte col·lectiu, sinó la suma de dues recerques iniciades fa més de sis anys: relats no resolts fins que les seves autores van ensopegar l’una amb l’altra, en circumstàncies molt adverses.

Elisa Miralles i Lurdes R. Basolí  van convergir el 2020 davant la inevitable pantalla. Van compartir vivències, sincronicitats i processos creatius en sessions setmanals per Zoom, tot retroalimentant-se i donant-se suport com a autores i com a dones. Van descobrir que la fotografia no és document, ni especulació, ni visió privilegiada, sinó ferida sagnant, clivella en erupció, mirall trencat, unes cendres de les quals emergeix un ésser encara sense forma, però amb poders que s’albiren extraordinaris. (María Santoyo)

 

[cas]

Ser lobas es el resultado de un proceso poco común, el fruto de un encuentro. No es un proyecto colectivo, sino la suma de dos indagaciones iniciadas hace más de seis años: relatos irresueltos hasta que sus autoras dieron la una con la otra, en circunstancias muy adversas.

Ambas fotógrafas convergieron en 2020 frente a la inevitable pantalla. Compartieron vivencias, sincronicidades y procesos creativos en sesiones semanales por Zoom, retroalimentándose y apoyándose como autoras y como mujeres. Descubrieron que la fotografía no es documento, ni especulación, ni visión privilegiada, sino herida sangrante, grieta en erupción, espejo roto, unas cenizas de las que emerge un ser todavía informe, pero con poderes que se intuyen extraordinarios. (María Santoyo)

 

[eng]

Ser lobas is the result of an unusual process, the fruit of an encounter. It is not a collective project, but the sum of two enquiries that began more than six years ago: unresolved stories until their authors found each other, in very adverse circumstances.

Both photographers converged in 2020 in front of the inevitable screen. They shared experiences, synchronicities and creative processes in weekly Zoom sessions, encouraging and supporting each other as authors and as women. They discovered that photography is not a document, nor speculation, nor privileged vision, but a bleeding wound, an erupting rift, a broken mirror, ashes from which emerges a formless being, but with intuited extraordinary powers. (María Santoyo)

CANÇONER D’HAVANERES’ SONGBOOK

 

Publicació d’un cançoner que revisa algunes havaneres a contrapèl, realitzat en co-autoria amb Cèlia Leiva-Otto, Elena Bulet, Francele Cocco, Kelly Montejo, Mabel Llevat, Marina Cuadra i Yvonne Ramírez. Resultat del laboratori experimental “descolonitzar la mirada”, conduït per Lurdes R. Basolí a propòsit de l’exposició “Blank” a l’Espai d’Arts de Roca Umbert Fàbrica de les Arts.

 

Coordinació: Lurdes R. Basolí

Disseny: Lulú Soto

Impressió: Impremta Municipal de Granollers

Edició: Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Col·laboracions d’anada i tornada: Maria Lilia Cano, Magaly Espinosa i Patricia Kasaeva

Agraïments: Hasan G. López Sanz, Julian Barón i Laia Casanova

 

[cast]

Publicación de un cancionero que revisa algunas habaneras a contrapelo, realizado en co-autoría con Celia Leiva-Otto, Elena Bulet, Francele Cocco, Kelly Montejo, Mabel Salvo, Marina Cuadra y Yvonne Ramírez. Resultado del laboratorio experimental “descolonizar la mirada”, conducido por Lurdes R. Basolí a propósito de su exposición “Blank” en Espai d’Arts de Roca Umbert Fàbrica de les Arts.

 

[eng]

Publication of a songbook that revisits some habaneras* from a feminist and anti-racist perspective, co-authored with Celia Leiva-Otto, Elena Bulet, Francele Cocco, Kelly Montejo, Mabel Salvo, Marina Cuadra and Yvonne Ramírez.  This is the outcome of the experimental workshop “decolonising the gaze”, hosted by Lurdes R. Basolí in connection with her exhibition “Blank” at Espai d’Arts de Roca Umbert Fàbrica de les Arts.

 

* The habanera is an ancient musical genre that comes from Cuba and has become popular in Catalonia in recent decades, becoming an emblem of Catalan culture.

EXPOSICIÓ BLANK EXHIBITION

BLANK

Sala Zero / Espai d’Arts Roca Umbert (Granollers / Barcelona)

21/1/2021 – 28/3/2021

 

 

Images: Lurdes R. Basolí & Kimotonoge W. Mayoni

Text: Hasan G. López Sanz

This Camera is Very Good, video edit: Ana Belén Jarrín

Graphic Design: Carles Murillo

Coordination: Laia Casanova

Printing: Còpia Lab, Impremta Municipal de Granollers

Wall mural: RICE

Muntatge: G.A.M.I. (Grup d’artistes i muntadors independents), R- Media & Jose Luis Morón

Framing: Marcs Angle

Video Interview: Picadura

Educational Project: L’Eixida

Thanks to: Francele Cocco & Elisa G. Miralles

+ info (cat) https://www.youtube.com/watch?v=KdEZaZwKs78

THE BACCHANTES OF 2020 AT THE MUSEUM

(cat)

Evohè! (les bacants i Bacus), 2020 és una obra realitzada per encàrreg del Museu de Granollers (Barcelona), que proposà el diàleg amb un bust de Bacus del segle II, trobat a Granollers durant unes excavacions del 2005. Actualització amb clau feminista de la representació d’un mite clàssic, a partir d’una versió lliure de Les Bacants d’Eurípides, que vol homenatjar a les dones que tenen cura de la vida. Més informació aquí, en la presentació de la obra en el marc del festival d’art i pensament Opera Aperta.

(cast)

[¡Evohé! (las bacantes y Baco), 2020] es una obra realizada por encargo del Museo de Granollers, que proponía dialogar con un busto de Baco del siglo II, encontrado en Granollers durante unas excavaciones en 2005. Actualización con clave feminista de la representación de un mito clásico, a partir de una versión libre de Las Bacantes de Eurípides, que homenajea a las mujeres que cuidan nuestras vidas. Más información aquí (en catalán), en la presentación de la obra en el marco del festival de arte y pensamiento Opera Aperta.

(eng)

[Evohé! (the Bacchantes and Bacchus), 2020] is a work commissioned by the Museu de Granollers, which suggested a dialogue with a bust of the 2nd century Bacchus, found in Granollers, during a series of excavations in 2005. A feminist update of the representation of a classical myth, based on a personal free version of Euripides’ Bacchae, which honours women who take care of our lives. More information here (in Catalan), at the launch of the piece at the Opera Aperta festival of art and thought.

At the opening with the models. Photographs by Toni Torrillas

«ABABOL» EN TIEMPO DETENIDO

(cast)

Ababol es mi diario del confinamiento. El trabajo forma parte del libro y exposición virtual Tiempo detenido. Memoria fotográfica del confinamiento, coordinado por Eduardo Nave y publicado por Fundación Enaire y PhotoEspaña. Forman parte del proyecto 42 fotógrafos y fotógrafas cuyos trabajos se pueden leer aquí.

 

(eng)

Ababol is my lockdown diary. The story is part of the book and virtual exhibition Tiempo detenido. Memoria fotográfica del confinamiento, coordinated by Eduardo Nave and supported by Fundación Enaire and PhotoEspaña. whose works can be read here.  The project includes 42 photographers whose works can be found here (in English).

 

ATOPICAL LIVES

(eng)

14 September 2020 was the third annual World Atopic Ecocema Day. I was asked to look beneath the surface of this disease and its impacts on people’s lives.

The Atopical Lives project features people touched by atopic eczema across ages, portraying for the first time the similarities and differences among patients in five European countries.

You can check a virtual exhibition, and a short video piece, here.

 

 

(cast)

El 14 de septiembre de 2020 fue el tercer día mundial de la dermatitis atópica (eczema). El encargo era mirar más allá de la epidermis de esta enfermedad, documentar su impacto la vida de las personas.

El proyecto Atopical Lives representa a personas de todas las edades que sufren dermatitis atópica, retratando así por primera vez las similitudes y diferencias entre las vidas de pacientes de cinco países europeos.

Puedes ver una exposición virtual, y una breve pieza de vídeo, aquí.

 

 

© 2018, The European Federation of Allergy and Airways Patients’ Associations (EFA) / Lurdes R. Basolí

EXPOSICIÓ DEL PROJECTE «BLANK»

  Disseny de Carles Murillo

(cat)

Partint de la novel·la El cor de les tenebres de Joseph Conrad, Lurdes R. Basolí desenvolupa una (auto)crítica al voltant de la representació occidentals de l’Àfrica subsahariana. L’artista assenyala certs modes del llenguatge fotogràfic utilitzat pels viatgers occidentals que han sobreviscut des de l’època colonial. Els estereotips que es construeixen aleshores es forgen a partir de la clara distinció entre un «ells» i un «nosaltres», fet que fomenta relacions jerarquitzades i la falsa dicotomia entre l’Àfrica i Occident, primitius i civilitzats, negres i blancs.

Assumint la seva participació en la reproducció i la supervivència d’aquest imaginari occidental, l’artista dissecciona i qüestiona el seu propi àlbum de fotos confegit l’any 1998, després d’un viatge familiar a Kenya i Tanzània. En un exercici de valentia i honestedat, Basolí aborda la qüestió des de la primera persona i s’aproxima a una problemàtica normalitzada i enormement estesa. Aquest àlbum, que funciona com a eix sobre el qual s’articula l’exposició, es completa amb altres peces. D’una banda, els retrats dels primers fotògrafs que van captar imatges del poble massai i que amb els seus treballs van contribuir a generar aquest tipus de representacions entorn del mite del bon salvatge.

D’altra banda, «Blank» també reuneix una selecció de captures de pantalla d’imatges d’Instagram en què els turistes posen i es fotografien amb massais i, d’aquesta manera, evidencien la pervivència d’un seguit de tòpics basats en la mirada colonial. Així mateix, una fotografia de Kimotonge, un massai del Kilimanjaro amb qui l’artista va fer amistat en un nou viatge (2017), reflecteix la dificultat de fotografiar sota la condició de turista blanc occidental. El conjunt de la mostra proposa una reflexió al voltant de les imatges, assumint la dificultat i responsabilitat que comporta la representació de l’altre.

Text d’Érika Goyarrola

 

 

(cast)

Partiendo de la novela El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, Lurdes R. Basolí desarrolla una (auto)crítica en torno a la representación occidental del África subsahariana. La artista señala ciertos modos del lenguaje fotográfico utilizado por los viajeros occidentales que han sobrevivido desde la época colonial. Los estereotipos que se construyen en aquel momento están forjados a partir de la distinción entre un «ellos» y un «nosotros», lo que fomenta relaciones jerarquizadas basadas en la dicotomía entre África y Occidente, primitivos y civilizados, negros y blancos.

Asumiendo su participación en la reproducción y supervivencia de este imaginario occidental, la artista disecciona y cuestiona su propio álbum de fotos realizado en 1998, tras un viaje familiar a Kenia y Tanzania. En un ejercicio de valentía y honestidad, Basolí aborda la cuestión desde la primera persona y se aproxima, de este modo, a una problemática normalizada y enormemente extendida. Este álbum, que funciona como el eje sobre el que se articula la exposición, se completa además con otras piezas. Por un lado, los retratos de los primeros fotógrafos que tomaron imágenes del pueblo masái y cuyos trabajos contribuyeron a generar este tipo de representaciones en torno al mito del buen salvaje.

Por otro lado, «Blank» reúne también una selección de pantallazos de imágenes de Instagram en las que los turistas posan y se fotografían con masáis, evidenciando la pervivencia de una serie de tópicos basados en la mirada colonial. Asimismo, una fotografía de Kimotonge, un masái del Kilimanjaro con el que la artista entabló amistad en un nuevo viaje (2017), refleja la problemática de fotografiar bajo la condición de turista blanco occidental. El conjunto de la muestra propone una reflexión en torno a las imágenes asumiendo la dificultad y responsabilidad que entraña la representación de los demás.

Texto de Érika Goyarrola

 

«BLANK» forma part del cicle FOTOINTERPRETACIONS

Del 4 de desembre de 2018 al 5 de gener de 2019

Biblioteca Esquerra de l’Eixample – Agustí Centelles

Sala d’esxposicións (planta -1)

Urgell 145, Barcelona

 

‘DANUBE REVISITED’ EXHIBITION AT LANDESGALERIE IN LINZ

+ info here (in German)

EXPOSICIÓ ‘SIGNIS’ AL MUSEU DE GRANOLLERS

Exposició fotogràfica i sonora realitzada conjutament amb el fotògraf Aleix Plademunt i el músic Mau Boada dins el projecte terra-lab.cat.

6 d’octubre – 26 de novembre de 2017
Museu de Granollers (Barcelona)

 

Photography and sound exhibition in collaboration with photographer Aleix Plademunt and musician Mau Boada as part of terra-lab.cat project.

6th October – 26th November 2017
Museu de Granollers (Barcelona)

 

+ info (en català)

 

‘DANUBE REVISITED’: THE EXHIBITION

Tras los pasos de Inge Morath. Miradas sobre el Danubio’  //
Gazes on the Danube: In the steps of the Inge Morath’,

Participating photographers: Inge Morath, Olivia Arthur, Lurdes R. Basolí, Claire Martin, Emily Schiffer, Claudia Guadarrama, Jessica Dimmock, Ami Vitale and Kathryn Cook.

The exhibition pairs Morath’s Donau (Danube) work with new images created by the contemporary female photographers who developed and participated in ‘Danube Revisited: The Inge Morath Truck Project‘. It consists of approximately 150 photographs and additional installations including films, projections and behind-the-scenes photographs. Curated by Celina Lunsford.

 

27th May – 2nd October 2016
Espacio Fundación Telefónica Madrid
PhotoEspaña 2016

 

+ info (in Spanish)

ENTREVISTAS EN RNE Y CADENA SER

Radio 5 – ‘Tolerancia Cero’, por Marta Gómez.

Escuchar aquí “Mujeres tras el Danubio”

 

Radio 3 – ‘Hoy empieza todo con Marta Echeverría’, por Carola Alba

Escuchar aquí “Charlas acaloradas: 8 fotógrafas y un camión”

 

Cadena SER – ‘Hoy por hoy’, por Marisa López

Escuchar aquí “`Tras los pasos de Inge Morath’, el extraordinario viaje de ocho fotógrafas a través de las orillas del Danubio

‘RESILIENCIA’ EN BAFFEST

Mi trabajo ‘Resiliencia’ fue expuesto en la primera edición de Barakaldo Foto Festival.

My work ‘Resilience’ was exhibited at the first edition of Barakaldo Foto Festival.

 

626px2-lrb16-0d-img_7900

Instalación / Instalation – Bide Onera plaza, Barkaldo 

‘EL DIARI INDULTAT’

Fotógrafos participantes:

Miguel Oriola, Paco Junquera, Pablo Juliá, Miguel Trillo, Joan Fontcuberta, José Manuel Navia, Enrique Algarra, Juan Manuel Castro Prieto, Chema Madoz, Pierre Gonnord, Rafael Trobat, Fernando Maquieira, Sofía Moro, David Jiménez, Mikel Ponce, Carlos Spottorno, Sergio Belinchón, Paco Gómez, Ricardo Cases, Txema Salvans, Juan Valbuena, Tania Castro, Matías Costa, Laura Martínez Lombardía, Carlos Luján, Kai Försterling, Juan Millás, Pablo Chacón, Pollobarba, Eduardo Nave, Gustavo Alemán, Antonio M. Xoubanova, Roc Herms, Julián Barón, Alejandro Marote, Jonás Bel, Iñaki Domingo, Elisa González Miralles, Iván Navarro, Angélica Dass, Cienojetes, Julio César González, Rafael Trapiello, Aleix Plademunt, Nicolás Combarro, Lurdes R. Basolí, Gianfranco Tripodo, Bego Antón, Mar Sáez, Dalila Virgolini, Alberto Feijóo, Leila Amat y Laura Carrascosa Vela.

LRB-diariindultat-PROPUESTA2-3

LRB16-02-DM-IMG_5613

 

+ info

EXPOSICIÓ ‘A VISTA DE CAMPANAR’

El dia 20 de febrer es va inaugurar a Vic (Barcelona) l’exposició col·lectiva ‘A vista de campanar‘, comissariada per Laura Terré.

626px-expo-avistadecampanarvic

CONFERENCIA CAIXAFORUM ZARAGOZA

‘Ser Otra, una aproximación visual a lo femenino’.

Conferencia performativa del ciclo ‘No todo va a ser hablar‘, dirigido por Marc Caellas.

 

10 de febrero de 2016

Caixaforum Zaragoza

c/ José Anselmo Clavé, 4, Zaragoza

 

+ info

‘ART I DISSENY’ A ESPAI BM

Exposició col·lectiva a la Galeria Espai BM de Granollers, Barcelona, des del 9 de desembre fins el 9 de gener de 2015.

EspaiBM-COLECTIVAdes15-r

PHOTO JUNCTIONS WITH LAGOSPHOTO

The first edition of Photo Junctions with LagosPhoto in Abuja, Nigeria, invited me to be part of the collective exhitibion and to teach a one-week workshop -to a group of 25 amazing photographers, journalists and artists. The festival was organised by the Spanish, German and Dutch Embassies in Abuja, together with Institut Français Nigèria and thanks to the collaboration of Thought Pyramid Art Centre.

 

News-ABUJAfb01

 

News-ABUJAfb02

 

The last day we had the unexpected visit of the Nigerian photographer and photo collector Baba Shettima.

News-ABUJAfb03

ARGI ARGAZKI FESTIBALA

Entre el 24 y el 26 de abril impartí un taller de fin de semana y di un charla sobre ‘Danube Revisited: The Inge Morath Truck Project’ en el marco de ARGI’15, festival de fotografía en el corazón de Euskadi.

From 24th to 26th of April I taught a weekend workshop and a ‘Danube Revisited: The Inge Morath Truck Project’ conference in the framework of ARGI’15, a photo festival in the heart of the Basque Country.

 

News-ARGI01-IMG_4116

 

News-ARGI02

© llunpetan argazki taldea 

‘UNDER PRESSURE’ ESTONIA

‘Under Pressure’ in Estonia is a short documentary which was commissioned by the European Multiple Sclerosis Platform as part of Under Pressure Project. The video piece was recently launched in Tallinn, during the Estonian MS Society 25th Anniversary celebration days.

 

REPORTAJE PARA CAMBIO16

Nueva colaboración para el número 5 de Cambio16 con un reportaje sobre Oñati, el pueblo con menos paro de todo el Estado. Con texto de María Jesús Hernández.

New collaboration for the 5th edition of Cambio16 Magazine. The reportage is about Oñati, a basque village with the lowest unemployment rate in Spain. Text by María Jesús Hernández.

LRB-C16-04-cambio16_5_60-67-01

LRB-C16-04-cambio16_5_60-67-02

LRB-C16-04-cambio16_5_60-67-03

LRB-C16-04-cambio16_5_60-67-04

WORKSHOP EN MADRID

Me complace anunciar que impartiré un taller de fin de semana en la escuela de fotografía Ultravioleta los días 21 y 22 de febrero.
Programa e inscripciones aquí.

I am happy to announce that I will be giving a workshop in Ultravioleta Photography School next 21st and 22nd of February.
Program and registrations here. (in Spanish)

 

LRB-DR14-MK-IMG_1988

 

COLABORACIÓN CON LA NUEVA ‘CAMBIO16’

La revista Cambio16 acaba de renacer y he colaborado en el primer número de esta segunda etapa con un reportaje de la Franja de Aragón (España), en el contexto del referéndum del 9N.

Spanish iconic
Cambio16 Magazine has come back. I have been a collaborator of the second period first issue with a reportage made in Aragón (Spain), in the context of the 9N (the Catalan referendum).

01-pdfFRANJAC16-WEB2-C16-Franja-2

 

02-pdfFRANJAC16-WEB2-C16-Franja

 

Ver más fotos del reportaje aquí.
See more photos of the reportage here.

THE ‘DANUBE REVISITED’ ROADTRIP HAS STARTED!

Follow our photographic experience on the road on our website and our Facebook.

02-donau+

INGE MORATH EXHIBITION AT THE BAKU MUSEUM OF MODERN ART

El pasado 5 de junio de 2014 el Museo de Arte Moderno de Baku (Azerbaiyán) inauguró una exposición itinerante en honor a Inge Morath. La muestra contiene el trabajo de la fotógrafa austríaca, de Olivia Arthur y mío.

La exposición es una idea de Kurt Kaindl y se inauguró por primera vez en la galería Fotohof, Salzburg (Austria) en 2012, dónde se podía ver también el trabajo de Emily Schiffer y Zhe Chen.

Abierta hasta el 5 de julio de 2014.

The last 5th of June 2014 the Baku Museum of Modern Art (Azerbaijan) opened an itinerant exhibition that homages Inge Morath. The show contains the work of the Austrian photographer, Olivia Arthur and myself.

The exhibition is a Kurt Kaindl’s idea and had its first show in 2012 at Fotohof Gallery, Salzburg (Austria). The first venue also contained the work of Emily Schiffer and Zhe Chen.

Open until the 5th of July 2014.

02-BAKU-WEB2-L1014915

01-BAKU-WEB2-_DSC1712

DANUBE REVISITED: THE INGE MORATH TRUCK PROJECT

Today 9th of May we, Inge Morath Award winners, are launching Danube Revisited. The Inge Morath Truck Project and its crowdfunding campaign.

Danube Revisited – The Inge Morath Truck Project is an epic journey along the Danube River by eight female documentary photographers retracing the footsteps of pioneer Inge Morath.

Who we are: Olivia Arthur, Lurdes R. Basolí, Kathryn Cook, Jessica Dimmock, Claudia Guadarrama, Claire Martin, Emily Schiffer and Ami Vitale.

 

07-IngeDanube

 

01-portraits-626px

 

Read more: www.danuberevisited.com
Support the Project HERE!

WORKSHOP IN MADRID

Taller de fin de semana en la escuela UltraVioleta de Madrid. Intensa experiencia con doce alumnos fascinantes.

A weekend workshop in UltraVioleta photography school, Madrid. Intense experience with twelve fascinating students.

 

04-UVtallerWeb

 

03-UVtallerWeb

DICCIONARIO DE FOTÓGRAFOS ESPAÑOLES

La editorial La Fábrica presenta el ‘Diccionario de Fotógrafos Esapñoles del Siglo XIX al XXI’ con más de 500 autores, en el que he sido incluida.

La Fábrica editorial launches ‘The A-Z of Spanish Photographers’, an over 500 Spanish authors’ selection, where I have been included, from XIX century to XIX.

 

05-DiccionarioLaF

 

06-DiccionarioLaF

 

Read more HERE.

Download or see online HERE.