‘ECLIPSE’ SHOWN IN LAGOSPHOTO FESTIVAL

 

[cat]

«Eclipse» ha format part de la 14a edició del festival internacional de fotografia i arts visuals LagosPhoto Festival, que ha tingut lloc a Nigèria. La sèrie, conformada per un conjunt de postals enviades per turistes des del continent africà a Occident, ara intervingudes, s’ha exposat dins la mostra col·lectiva de la plataforma Cómo Ser Fotógrafa ‘Listening to the deepness’, juntament amb tres obres de les artistes Paula Anta, Gloria Oyarzabal i Marta Soul.

 

[cast]

«Eclipse» ha formado parte de la 14ª edición del festival internacional de fotografía y artes visuales LagosPhoto Festival, que ha tenido lugar en Nigeria. La serie, conformada por un conjunto de postales enviadas por turistas desde el continente africano a Occidente, ahora intervenidas, se ha expuesto en la muestra colectiva de la plataforma Cómo Ser Fotógrafa ‘Listening to the deepness’, junto con tres obras de las artistas Paula Anta, Gloria Oyarzabal y Marta Soul.

 

[eng]

«Eclipse» has been part of the 14th edition of the international festival of photography and visual arts LagosPhoto Festival, which has taken place in Nigeria. The series, made up of a set of postcards sent by tourists from the African continent to the West, now intervened, has been exhibited in the group show of the platform Cómo Ser Fotógrafa ‘Listening to the deepness’, together with three works by the artists Paula Anta, Gloria Oyarzabal and Marta Soul.

Comments are closed.