EXPOSICIÓ DEL PROJECTE «BLANK»

  Disseny de Carles Murillo

(cat)

Partint de la novel·la El cor de les tenebres de Joseph Conrad, Lurdes R. Basolí desenvolupa una (auto)crítica al voltant de la representació occidentals de l’Àfrica subsahariana. L’artista assenyala certs modes del llenguatge fotogràfic utilitzat pels viatgers occidentals que han sobreviscut des de l’època colonial. Els estereotips que es construeixen aleshores es forgen a partir de la clara distinció entre un «ells» i un «nosaltres», fet que fomenta relacions jerarquitzades i la falsa dicotomia entre l’Àfrica i Occident, primitius i civilitzats, negres i blancs.

Assumint la seva participació en la reproducció i la supervivència d’aquest imaginari occidental, l’artista dissecciona i qüestiona el seu propi àlbum de fotos confegit l’any 1998, després d’un viatge familiar a Kenya i Tanzània. En un exercici de valentia i honestedat, Basolí aborda la qüestió des de la primera persona i s’aproxima a una problemàtica normalitzada i enormement estesa. Aquest àlbum, que funciona com a eix sobre el qual s’articula l’exposició, es completa amb altres peces. D’una banda, els retrats dels primers fotògrafs que van captar imatges del poble massai i que amb els seus treballs van contribuir a generar aquest tipus de representacions entorn del mite del bon salvatge.

D’altra banda, «Blank» també reuneix una selecció de captures de pantalla d’imatges d’Instagram en què els turistes posen i es fotografien amb massais i, d’aquesta manera, evidencien la pervivència d’un seguit de tòpics basats en la mirada colonial. Així mateix, una fotografia de Kimotonge, un massai del Kilimanjaro amb qui l’artista va fer amistat en un nou viatge (2017), reflecteix la dificultat de fotografiar sota la condició de turista blanc occidental. El conjunt de la mostra proposa una reflexió al voltant de les imatges, assumint la dificultat i responsabilitat que comporta la representació de l’altre.

Text d’Érika Goyarrola

 

 

(cast)

Partiendo de la novela El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, Lurdes R. Basolí desarrolla una (auto)crítica en torno a la representación occidental del África subsahariana. La artista señala ciertos modos del lenguaje fotográfico utilizado por los viajeros occidentales que han sobrevivido desde la época colonial. Los estereotipos que se construyen en aquel momento están forjados a partir de la distinción entre un «ellos» y un «nosotros», lo que fomenta relaciones jerarquizadas basadas en la dicotomía entre África y Occidente, primitivos y civilizados, negros y blancos.

Asumiendo su participación en la reproducción y supervivencia de este imaginario occidental, la artista disecciona y cuestiona su propio álbum de fotos realizado en 1998, tras un viaje familiar a Kenia y Tanzania. En un ejercicio de valentía y honestidad, Basolí aborda la cuestión desde la primera persona y se aproxima, de este modo, a una problemática normalizada y enormemente extendida. Este álbum, que funciona como el eje sobre el que se articula la exposición, se completa además con otras piezas. Por un lado, los retratos de los primeros fotógrafos que tomaron imágenes del pueblo masái y cuyos trabajos contribuyeron a generar este tipo de representaciones en torno al mito del buen salvaje.

Por otro lado, «Blank» reúne también una selección de pantallazos de imágenes de Instagram en las que los turistas posan y se fotografían con masáis, evidenciando la pervivencia de una serie de tópicos basados en la mirada colonial. Asimismo, una fotografía de Kimotonge, un masái del Kilimanjaro con el que la artista entabló amistad en un nuevo viaje (2017), refleja la problemática de fotografiar bajo la condición de turista blanco occidental. El conjunto de la muestra propone una reflexión en torno a las imágenes asumiendo la dificultad y responsabilidad que entraña la representación de los demás.

Texto de Érika Goyarrola

 

«BLANK» forma part del cicle FOTOINTERPRETACIONS

Del 4 de desembre de 2018 al 5 de gener de 2019

Biblioteca Esquerra de l’Eixample – Agustí Centelles

Sala d’esxposicións (planta -1)

Urgell 145, Barcelona

 

Comments are closed.